Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtbladVäxtextraktVäxtproteinerVäxtrötterVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Folkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.Etnobotanik: Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.VäxtskottFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Plant DevelopmentPlant StructuresVäxter, giftigaVäxtstammarPlant CellsVäxtberedningarAfrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.Etnofarmakologi: Läran om bruk och effekter av läkemedel, ffa växtmediciner, som är speciella för en viss folkgrupp eller etnisk grupp.Växter, ätbaraGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).Tillväxtregulatorer, växterAyurvedisk medicin: Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.Hirudo medicinalis: En art europeiska sötvatteniglar (blodiglar) som förr användes för åderlåtning och som även idag har viss klinisk användning.ArabidopsisproteinerNaturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Plant ImmunityTobakVäxtkomponenter, ovanför jordytaMedicine, HerbalBarkVäxtepidermisBlodiglar: Ringmaskar (annelider) av klassen Hirudinea. Några arter, de blodsugande, kan tillfälligtvis uppträda som parasiter på djur, inkl. människan. Medicinska iglar (Hirudo medicinalis) har använts för åderlåtning sedan antiken.Asteraceae: Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Plant StomataLamiaceae: Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.Blommor: Växters fortplantningsorgan.OrganoterapiFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.VäxtförgiftningKinesisk medicin, traditionell: Läkekonst som bygger på traditionell, kinesisk praxis.FabaceaeEuphorbiaceae: Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.VäxttranspirationLycopersicon esculentum: En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.VäxttumörerVäxtkromosomerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.OcimumOrientalisk medicin, traditionell: Läkekonst som bygger på traditionella, orientaliska föreställningar och praxis.Biomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Akantusväxter: En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.EndophytesTriterpenerLiliaceae: En familj enhjärtbladiga växter (liljeväxter) inom ordningen Liliales. Vissa botanister delar in familjen i andra familjer, såsom Convallariaceae, Hyacinthaceae och Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, som har inre fruktämnen, omfattar Crinum, Galanthus, Lycoris och Narcissus, och är kända för att innehålla Amaryllidaceae-alkaloider.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.PlantaHerbivoryKraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Materia Medica: Material eller ämnen som används för att bereda traditionella folkmediciner. Tidigare var bruket av denna term i MeSH begränsad till historiska artiklar eller arbeten om traditionell medicin, men omfattar nu även homeopatiska beredningar. Nosoder är speciella homeopatiska beredningar som framställs från sjukdomsalstrande ämnen eller sjukdomsprodukter. "Materia medica pura" är en förteckning i sex band över homeopatiska medel som homeopatins grundare Christian F Samuel Hahnemann sammanställde på 1820-talet.SymbiosRubiaceaePhyllanthusPlant NectarPersiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.Cyklopentaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.BefolkningsgrupperOxylipinerReishiVäxtoljorLeeching: Anbringande av blodiglar på kroppen för att i behandlingssyfte suga blod. Sådan medicinsk åderlåtning, en uråldrig medicinsk behandlingsmetod, används fortfarande inom mikrokirurgi och för behandling av venös ocklusion.ArtsspecificitetOleanderväxterJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Ipomoea: Ett växtsläkte (praktvindor) inom familjen Convolvulaceae med välkända växter som blomman för dagen och sötpotatis.RhizomeFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Processer inom växtfysiologiIndolättiksyrorOrmbunkar: Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.Solanum tuberosumTrädKemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.DendrobiumPlantagoTibetansk medicin, traditionell: Läkekonst som grundar sig på traditionella, tibetanska föreställningar och praxis.Euphorbia: Ett stort växtsläkte (törlar) inom familjen Euphorbiaceae (törelväxter), ordningen Euphorbiales och underklassen Rosidae. De har mjölkig saft och har enkönade, reducerade blommor, med en honblomma omgiven av flera hanblommor på samma planta. Honblommorna har tre pistiller, och hanblommorna en ståndare. Saften är giftig.Kryddor: Torkade frön, barkbitar, rotdelar, stjälkar, knoppar, blad eller frukter av aromatiska växter, vilka används för smaksättning av mat.CentellaFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.VäxtexudatMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.SalicylsyraPikraterRoot Nodules, PlantCeremoniellt beteende: En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.Malvaceae: Familjen malvaväxter inom ordningen Malvales och klassen Magnoliopsida. Hit hör släkten som Gossypiuim (bomull), Abelmoschus (okra), Hibiscus (hibiskusar), Abutilon (klockmalvor), Alcea (stockrosor) och Cacao. Familjen har ca 120 släkten och 1500 arter.VäxtlektinerGerm Cells, PlantBiologiska produkter: Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).Oljor, flyktigaMycorrhizaeMeliaceae: En familj trädväxter (mahogny) av ordningen Sapindales och klassen Magnoliopsida.WithaniaPolygonumAgaricales: En utbredd ordning av basidiomycetsvampar vars fruktkroppar allmäntkallas champinjoner.FlavonoiderPoaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.SekvensinpassningRutaceaeBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Kloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.Växternas sterilitetPollenBrassica: Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).Biologisk mångfaldRutaGrodd: Fröets första tillväxtstadium under utvecklingen till en fröplanta. Groddskott och groddrot framträder och växer uppåt resp. nedåt. Grodden hämtar sin näring ur fröets endospermvävnad och/eller frötäckbladen.Fruktkroppar hos svampSaponinerGlykosider: Varje förening innehållande ett socker, i vilket den hydroxylgrupp som är kopplad till det första kolet ersatts med en alkohol-, fenol- eller annan grupp. De benämns utifrån det socker de innehåller, som t ex glukosid (glukos), pentosid (pentos), fruktosid (fruktos) osv. Vid hydrolys bildas en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon).KrotonLoranthaceae: En familj (mistelväxter) dekorativa växter inom ordningen Santalales och klassen Magnoliopsida. Till familjen hör parasiterande, tropiska växter med haustorier (sugorgan), med vilka de ansluter sig till värdträdet. Bladen är motställda, tjocka och vintergröna. Blommorna, 4-7 i antal, har både kalk och bikrona. Misteln har skilda han- och honväxter, och den bärliknande frukten (hos honplantan) har ett frö.TorkaFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Maytenus: Ett släkte buskväxter av familjen Celastraceae (benvedsväxter), som främst växer i tropikerna.PeasSparris: Ett växtsläkte (Asparagus) av familjen Asparagaceae som innehåller ekdysteroider och används som ingrediens i örtpreparatet sioton. De underjordiska stjälkskotten av sparris (Asparagus officinalis) används som grönsak och rötterna används inom folkmedicin. Syn. sparrisört.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.RöllekaSennaTriticumNeemträdetAbskisinsyra: Abskissionspådrivande växthormon, isolerat ur t ex bomullsfrukten, björk, potatis, citron och avocado.FytosterolerKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Hordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.TerminaliaVattenAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Chrysanthemum: Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).Pseudomonas syringaeLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Cucurbitaceae: Kurbitsfamiljen (kalebassfamiljen) bland blommande växter tillhörande ordningen Violales. Den omfattar gurkor, kalebasser, meloner, squash och pumpor. Ibland förs den till en egen ordning, Cucurbitales.Farmakognosi: Läran om beredning av läkemedel från naturliga råvaror, så som växter, djur, mineral och andra ämnen som ingår i "materia medica". Terapeutiskt bruk av växter är fytoterapi (växtterapi).Disease ResistanceVeterinärmedicinBixaceaeSalvia miltiorhizaProtoplasterTanninerSärläkemedelsproduktionGanoderma: Ett släkte svampar tillhörande familjen Ganodermataceae och ordningen Aphyllophorales som har ett dimitiskt hyfsystem. Svamparna orsakar vitröta och bryter ned trä. Ganoderma lucidum (Reishi) används i kinesisk folkmedicin.RosaceaeTräsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Klorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.LäkemedelsutvecklingMeristem: En grupp växtceller som kan dela sig oändligt och vars främsta funktion är att ombesörja tillväxten i den yttersta spetsen av en rot eller en stjälk.SojabönorAgrobacterium tumefaciensPlastiderBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bladlöss: En familj (Aphididae) små insekter, tillhörande underordningen Sternorrhyncha, som lever på växtsaft. Viktiga arter är Schizaphis och Myzus. Den senare sprider mer än 100 växtvirussjukdomar.Läkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.SeskviterpenerCellgifter, naturmedelViolaHypericum: Ett släkte fleråriga växter av familjen Clusiaceae (även Hypericaceae). Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Scutellaria baicalensisTerpenerRhizobiumAmarantväxterColeusSekologanin-tryptaminalkaloiderLök: Ett släkte liljeartade örtväxter omfattande lök (Allium cepa), vitlök (A. sativum), gräslök (A. schoenoprasum), purjolök (A. porrum), prydnadsväxten jättelök (A. giganteum) m fl. Många arter producera r skarpt smakande, både bakteriostatiska och fysiologiskt aktiva ämnen. De används i matlagning och inom den traditionella medicinen.Transformation, genetiskLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Flyktiga organiska föreningarCucumis sativus: Cucumis sativus (växthusgurka) är en art av kryp- eller klängväxter av familjen Cucurbitaceae (gurkväxter). De är ettåriga örtväxter med ganska grov och saftig, krypande stam och ludna eller håriga, tre- till femflikiga blad.Phyllanthus emblicaCytokininer: Växthormoner som befrämjar avskiljandet av dotterceller efter mitotisk delning av en modercell. De utgörs i många fall av purinderivat.Hydrokultur: En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.Senapsväxt: Ett flertal arter av Brassicaceae som allmänt kallas senap. Sinapis alba är vitsenap, Brassica juncea är sareptasenap, brunsenap eller kinesisk senap, Brassica nigra är svartsenap. Sinapis arvensis är den vanliga åkersenapen. Senap odlas både för frönas skull och som foderväxt. Växterna användes tidigare som kräkmedel och mot gasbildning. Senap har inget samband med senapsföreningar (alkylerande, toxiska ämnen).TrypterygiumStress, fysiologiskLäkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Epimedium: Ett växtsläkte (sockblommor) inom familjen Berberidaceae (berberisväxter) som används i kinesiska örtmediciner. Växterna innehåller flavonolglykosider, som t ex epimediner, ikariin och norikariin. I Sverige finns arten alpsockblomma.PrimulaceaeDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Hemiptera: En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.