Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.