Hela tanduppsättningens funktioner i stort.
Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.
Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.
Funktioner och aktiviteter i hjärtats och blodkärlens cirkulationssystem och i andningsmekanismen.
Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.