Ett släkte små, runda RNA-virus tillhörande familjen Astroviridae. De orsakar gastroenterit och påträffas i avföring från såväl människa som andra ryggradsdjur.
En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.