En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.
Criminalistics är en gren inom forensisk vetenskap som handlar om att använda sig av vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka och analysera fysiskt bevismaterial, såsom blod, fingeravtryck, skjutspår, fiberspår, saliv, sperma och andra biologiska fluider, som kan hittas på brottsplatsen eller på offer eller gärningsman. Syftet är att hjälpa polis och åklagare att lösa brott, identifiera gärningsmän och stärka eller motbevisa vittnesmål i rättsliga processer. Criminalistics innefattar också rekonstruktion av brottsfall, tolkning av spår och analyser av olyckor och naturkatastrofer.
Läran om insekter.
Paramyxovirinae är ett underfamilj inom familjen Paramyxoviridae, som tillhör ordningen Mononegavirales. Dessa virus har en enkel, icke-segmenterad, negativt polariserad RNA-sträng som genetiskt material. De flesta av virusen i denna underfamilj kan orsaka sjukdomar hos djur och människor, inklusive mässling, röda hund, parainfluensa och vissa former av bakteriofagi. Paramyxovirus har en env capsidhölje med två ytproteiner, hemagglutinin-neuraminidas (HN) eller glykoprotein (G), som är involverade i bindningen till cellreceptorer och penetrering av värdcellen.
Infektioner orsakade av virus av släktet Henipavirus, familjen Paramyxoviridae.
'Plasmodium knowlesi' är en art av protozoer som orsakar malaria hos apor och sällsynt även hos människor. Den överförs genom myggor av arten Anopheles.
Nipahvirus är ett zoonotiskt RNA-virus som orsakar en allvarlig infektionssjukdom hos både djur och människor. Det tillhör släktet Henipavirus inom familjen Paramyxoviridae och överförs främst från fladdermusar till grisar och sedan till människor, men kan också sprida sig direkt mellan människor genom droppsmitta eller nära personlig kontakt med en smittad individ. Sjukdomen kännetecknas av feber, huvudvärk, muskelvärk, hosta och andningssvårigheter, och kan i vissa fall leda till en allvarligare neurologisk komplikation eller död. Preventiva åtgärder innefattar infektionskontroll, vaccination av högrisksgrupper och skydd mot exponering för smittkällor som fladdermöss och infekterade grisar.
En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.
Sarcocystis är ett släkte av protozoiska parasiter som tillhör särskilt undergruppen Apicomplexa. Dessa parasiter orsakar sjukdomen sarkocystos och lever som parasiter i både djur och människor. De livsuppehåller sig vanligtvis i muskler hos köttätande djur och kan överföras till andra djur och människor genom infektion via kontaminert kött som innehåller sarkocyster, encelliga strukturer som bildas under parasitens livscykel. Många arter av Sarcocystis är väldigt värdspecifika, vilket betyder att de bara kan infektera en viss art eller en grupp näraliggande arter. Det finns dock några undantag där vissa arter kan infektera flera olika värdar. Sjukdomen sarkocystos tenderar att vara asymptomatisk hos de flesta djur, men hos m