Det genetiska materialet i svampar. Hit hör även sexgenerna (typgenerna för parning) hos Saccharomyces cerevisiae.
Den fullständiga arvsmassan i kromosomuppsättningen hos svamp.