Alla proteiner som förekommer i svampar.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos svampar.