Djur som framavlats från två genetiskt olika stammar av en och samma art.