Stor, växtätande ödla, hemmahörande i tropiska delar av Amerika.
En långsträckt samling öar och rev i Västindien, sydost om Florida och norr om Kuba. Bahamas bildar en självständig stat.