Ett antiinflammatoriskt, smärtstillande och febernedsättande medel, tillhörande fenylalkynsyrorna. Det har visat sig kunna minska benvävnadsresorptionen vid parodontal sjukdom genom att blockera karbanhydras.
Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.