Livmoderhalssjukdomar: Patologiska förlopp i livmoderhalsen.Livmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.Cervikal intraepitelial neoplasi: Elakartad tumörbildning i livmoderhalsens epitel, och begränsad till detta. Neoplasin utgör en serie av histologiska förändringar, från väldifferentierad CIN 1 (tidigare benämnd mild dysplasi) till sv år dysplasi/karcinom in situ, CIN 3. Tumören uppstår vid skvamo-pelarcellkontakten intill endocervikalkanalens tranformationszon. Den har ibland en tendens att utveckla ett invasivt epidermoidkarcinom , något som förstärks av samtidig papillomavirusinfektion.PapillomvirusinfektionerPapillomviridaeLivmoderhalsTerfenylföreningarSkulderinklämningssyndromVaginalcytologiskt provAlfapapillomvirusImmunologisk övervakning: Undersökning av immunologisk status vid diagnos och behandling av cancer, immunbristsjukdomar och autoimmuna tillstånd. Förändringar i immunstatusparametrarna är av stor betydelse före, under och efter organtransplantation. Bland strategierna kan nämnas mätning av tumörantigen och andra markörer (ofta med radioimmunologiska metoder), undersökning av cellulär och humoral immunitet vid cancerdiagnostik, immunterapiförsök osv.Papillomvirus 18TumörvirusinfektionerKönsvårtor: Sexuellt överförd form av anogenitala vårtor orsakade av humant papillomvirus. Syn. veneriska vårtor; fikonvårtor; kondylom.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Kolposkopi: Undersökning och behandling av livmodermunnen och slidan med hjälp av ett speciellt utformat endoskop som förs in via slidan.PapillomvirusvaccinerPapanicolaou TestOnkogenproteiner, viralaPolymeraskedjereaktionMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Sensitivitet och specificitetPrivatlivSverigeU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Europium: Grundämne med kemiskt tecken Eu, tillhörande gruppen sällsynta jortartsmetaller. Atomnummer är 63 och atomvikt 152. Naturligt förekommande isotoper är 151, 152 och 153. Metallen oxiderar lätt i luft och reagerar med vatten. Den används inom elektroniken, bl a i TV-bildskärmar för att ge röd färg, och vid NMR-spektroskopi.Lins: Ett släkte inom familjen Fabaceae (ärtväxter) vars frön används som föda. Den viktigaste arten är Lens culinaris.Första världskrigetEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.TalidomidTiadiazoler