Livförsäkring: Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.KolaträdSocial MediaMultimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.BloggingKoka: Benämning på ett flertal sydamerikanska buskväxter av släktet Erythroxylon (tillika familj), vilka producerar kokain. Bladen tuggas tillsammans med alun för centralstimulerande effekter.Förenta NationernaKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdN-Ethylmaleimide-Sensitive ProteinsOlycksfallSäkerhetsåtgärderDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.TidningarPoeciliaSmegmamorphaSångfåglarHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Arbetsmarknadsåtgärder för funktionshindrade: Sysselsättning med lönebidrag på den öppna arbetsmarknaden för psykiskt eller fysiskt handikappade personer. Denna sysselsättningsform skall skiljas från skyddat arbete, som utförs på slutna arbetsplatser, särskilt avsedda för funktionshindrade.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Lot Quality Assurance SamplingOlycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.Vägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Arbetsolyckor: Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.KvalitetskontrollLiv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.ArbetslöshetTandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Kapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.VattenJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.VäxtbladFörsäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Försäkring: Avtal mellan två parter, där den ena förbinder sig att hålla den andra skadefri eller garanterar ersättning av förlust mot erläggande av en fastställd premie eller avgift.PensionerInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Användare-datorgränssnittDatorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.ProgrammeringsspråkMuseerStereoisomerism1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Myntsamling2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.