En smärtstillande opioid med verkan liknande morfinets.