Fiskarter av släktena Oncorhynchus och Salmo i familjen Salmonidae. De är anadroma lekfiskar som förekommer längs kusterna i såväl Nordatlanten som Stilla havet. Laxen är eftertraktad bland sportfiskare för sin kampvilja och är dessutom en utsökt matfisk.
Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.
Odling av vattenlevande djurarter.
Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.
Fiskodlingsanläggningar.
Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.
Proteiner från olika fiskarter.
Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras adsorptionsförmåga. Hormonets plasmak alciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.
Olika arter av fiskfamiljen Salmonidae (laxfiskar), vanligen mindre än laxar. De flesta är sötvattenfiskar (bäcköring, insjööring), men några är anadroma (havsöring). De är färggranna, välsmakande och populära bland sportfiskare. Släktena Salvelinus, Salmo och Oncorhynchus är spridda över nästan hela världen.
En infektionssjukdom med furunkler (varbölder) som kan vara från någon vecka till några månader. Vanligtvis orsakas infektionen av olika stafylokockarter.
Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.
Typarten för Aquabirnavirus, som ger upphov till smittsam pankreasnekros hos laxfiskar och andra söt- och saltvattendjur, inklusive blötdjur. Syn. IPNV; IPN-virus.
En familj bakterier som omfattar allt från fritt levande och saprofytiska organismer till parasitära och sjukdomsalstrande.
Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.
En speciell form av inlärning under en kort period i det tidiga livet som sker snabbt och förblir bestående. Prägling ger nästan alla de beteenden som kallas instinktiva, men begreppet används enbart deskriptivt.
Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.
Typarten av Novirhabdovirus, i familjen Rhabdoviridae. Viruset är en vanlig patogen hos laxfiskar.
Republik i Sydamerika, som i norr gränsar till Peru och i öster till Argentina och Bolivia. I väster har det långsträckta landet en 4200 km lång kust mot Stilla havet. Ytan är 757 000 km2, och folkmän gden uppgick 1998 till 14,8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Santiago.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.
Ett näringsrikt livsmedel framställt genom koagulering av mjölk och avskiljande av mjölkens vassle.
Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).
Aromatiska, smakförbättrande ämnen som tillsätts maten före eller efter beredning. De är oftast av växtursprung.