Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.
Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.
Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.