Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.
Avskiljande av toxiner eller metaboliter från blodcirkulationen genom att i ett externt kretslopp låta blodet passera ett filter av semipermeabla mikrokapslar som innehåller något adsorptopnsmedel (tex aktivt kol), enzymer eller enzympreparat (t ex gelinneslutna mikrosomer, membranlösa enzymer på konstgjorda bärare) eller andra adsorptionsämnen (t ex hartser eller albumin-agaroskonjugat).
En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.
En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.
En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.
En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.
Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.
Giftasfyxi till följd av att syret i oxyhemoglobin förträngts av kolmonoxid.
En familj kalciumsensorproteiner i nervceller som samverkar med och reglerar typ A-kaliumkanaler.
En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.
En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.
En sorts sirap framställd av torkade rhizomer av två olika arter, Cephaelis ipecacuanha och C. acuminata. De innehåller emetin, cefaelin, psykotrin och andra isokinoloner. Ipecacsirap har utbredd användning som kräkmedel, med såväl lokal verkan på magslemhinnan som central verkan på kemoreceptorers triggerzon.
Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.