Klassisk artikel: Ny presentation av en tidigare publicerad artikel, som utgör en medicinhistorisk eller vetenskaplig milsten. Den har vanligen en inledning som tillkännager nytryckningen, ofta med anledning av någon bemärkelseårsdag, antingen arbetets ursprungliga publicering, eller författarens födelse- eller dödsdag. Artikeln trycks oftast om i sin helhet, med fullständig bibliografisk referens till originalarbetet.SverigeRadiovågorMarknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Radio Frequency Identification DeviceSocial marknadsföringMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Annonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.El Salvador: Stat i Centralamerika, gränsande till Stilla havet, Guatemala och Honduras. Landets yta är 21 040 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,3 miljoner invånare (2002). Huvudstad är San Salvador.Ungern: Republik i Centraleuropa, gränsande till Mexiko: Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Illinois: Stat i den amerikanska mellanvästern, gränsande mot Wisconsin och Lake Michigan i norr, Iowa i väster och Indiana i öster. Ytan är 146 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 12,5 miljoner invånare. Huvudstad är Springfield.Chile: Republik i Sydamerika, som i norr gränsar till Peru och i öster till Argentina och Bolivia. I väster har det långsträckta landet en 4200 km lång kust mot Stilla havet. Ytan är 757 000 km2, och folkmän gden uppgick 1998 till 14,8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Santiago.MusikMusikterapi: Bruk av musik som tilläggsbehandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Arabisk medicinManuskript, medicinskaWest Nile-virusSmyckenMarriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.Kroppspiercing: Perforering av någon kroppsdel för anbringande av smycke.NaglarNagelsjukdomarFrämmande kropparBenspikar: Stickor eller stavar av ben, metall eller annat material för fixering av fragment eller ändar av brutna ben.Smakämnen: Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.Bulimi: Episoder av omåttligt ätande i förening med rädsla för att inte kunna sluta äta, depressioner och självförakt. MusaKryddor: Torkade frön, barkbitar, rotdelar, stjälkar, knoppar, blad eller frukter av aromatiska växter, vilka används för smaksättning av mat.Eugenol: 1-allyl-4-hydroxi-3-metoxibensen. Den aktiva beståndsdelen i kryddnejlikolja och oljor från några andra kryddörter. Diacetyl: 2,3-butandion. En gul eller gulgrön vätska med smör- eller kolaarom, som bildas bl a vid öljäsning. Syntetiskt framställt diacetyl används som smörarom i livsmedel.Mentha: Ett släkte (myntor) inom familjen Lamiaceae. Växterna är kända för sin typiska, aromatiska smak.NyheterMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.TidningarTh2-cellerBaltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.Värkarbete, framkallat: På konstgjord väg framkallade livmodersammandragningar, avsedda att sätta igång förlossningsvärkar och utdrivning av fostret.Förlossningens början: Början av förlossningsvärkarna, med regelbundna och tilltagande livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen.Förlossningssmärta: Smärta förenad med förlossningsvärkar. Den orsakas främst av livmodersammandragningar och ökat tryck mot livmoderhalsen, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Smärtan känns mest i buken, ljumskarna och ryggen.Värkarbete, för tidigtLäkarsällskapFysikEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.KärnfysikGalaxerStrålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.Fysiska fenomenAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.