Kentucky: Delstat i USA, belägen i Mellanvästern, gränsande till Indiana och Ohio i norr och Tennessee i söder. Ytan är 105 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 4,2 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Frankfort.Appalacherna: Bergsområde i östra USA utan tydliga geografiska gränser, omfattande delar av Alabama, Georgia, Nord- och Sydcarolina, Kentucky, Tennessee, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Ohio och New York.OhioArkansas: Stat i södra USA med en yta av 138 000 km2. Huvudstaden är Little Rock. Landskapet präglas av skogar och odlingsmarker.Salmonella entericaHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.Abort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.VirginiaMammothsPoaWest VirginiaPuerto RicoFörenta StaternaMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationSocial MediaFolkräkning: census, insamling och redovisning av demografiska och socio-ekonomiska uppgifter för samtliga individer och hushåll i ett land. En folkräkning avser en viss tidpunkt och utförs för att ge statistiskt underlag för samhällsplanering och forskning. Man skiljer på de jure-räkning, där endast den mantalsskrivna befolkningen ingår, och de facto-räkning, där alla som befinner sig i landet vid räkningen ingår. Enligt FN:s rekommendation bör folkräkning utföras vart tionde år. (Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/jsp/search/article. jsp?i_art_id=172637)SverigeAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.StuderandeAcremonium: Ett släkte mitosporsvampar med många ascomycetteleomorfer. Cefalosporiner kommer från detta släkte.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.TandläkarstuderandeAnsvarsförsäkring: Försäkring mot kostnader till följd av ansvar för skador tillfogade annan person eller annans egendom.VäderKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Climate ChangeSeasonsNordamerikaSydamerikaYrkeskompetensAllmänna inrättningarLibanon: Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.Flygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Flygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.BöckerSyrienDjurs flyktPaklitaxelRymdfärdAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.SkatterJärnvägarMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.Transport1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.