Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.
En alkohol som framställs från mintolja eller på syntetisk väg.
Anpassning till en ny omgivning eller till förändring i den befintliga.
Plötslig köldförnimmelse. Den kan åtföljas av rysning, frossbrytning.
Preparat, oftast för lokalt bruk, som lindrar klåda.
En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.
Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.
Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.
Växters fortplantningsorgan.
De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.
Katarral sjukdom i de övre luftvägarna, vilken kan utgöras av virusinfektion, blandinfektion eller allergisk reaktion. Märkbara kännetecken är snuva, lätt feber, frossa och allmän olustkänsla.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.