En beta-adrenerg agonist som har direkt avslappnande verkan på livmoder- och kärlmuskulatur. Den kärlvidgande effekten är större på skelettmuskelartärer än på dem som försörjer huden. Medlet används för behandling av perifer kärlsjukdom och för tidiga värkar.
Ett sulonfylureahypoglycemimedel som metaboliseras till 1-hydrohexamid i levern.
Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.