Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.