En familj av sammanfogade kolväteringar ur stenkolstjära som verkar som intermediärer i diverse kemiska reaktioner och används vid framställning av kumaron-indenhartser.
Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.