Ett giftigt, men effektivt medel mot schistosomer. Det är en metabolit av lucanthon.
Tioxantener är en grupp av antipsykotiska läkemedel som används för att behandla psykiatriska sjukdomar, såsom schizofreni och mani. De verkar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan. Tioxantener har också en viss affinitet till serotoninreceptorer. Exempel på tioxanter är flupentixol, zuclopentixol och chlorprothixen.
Ett medel mot Schistosoma som i stort sett ersatts av hykanton, och under senare tid av praziquantel.
I en enskild mening kan oxamnikvin definieras som ett starkt bakteriedödande (baktericidt) och bakteriestatisk läkemedel, som används för behandling av allvarliga infektioner orsakade av gramnegativa bakterier. Oxamnikvin är en typ av antibiotikum som hämmar proteinsyntesen hos bakterier genom att binda till deras 30S-ribosomer. Det används ofta när andra typer av antibiotika har visat sig vara ineffektiva, men det kan också ge upphov till allvarliga biverkningar och resistensutveckling hos bakterierna.
I den medicinska kontexten är "nitrokinoliner" inte en etablerad term eller diagnos. Det verkar som om det kan vara en felstavning eller förväxling med någon annan term. Om du kunde ge mer information eller kontext om hur du stötte på den här termen kan jag hjälpa dig att besvara din fråga bättre.
En medicinsk behandling av schistosomiasis använder sig vanligtvis av ett antiparasitärt läkemedel som kallas praziquantel, som är effektivt mot alla arter av schistosoma-parasiter. Medlet fungerar genom att störa parasitens cellmembran, vilket leder till deras död. Praziquantel används vanligen i en enda dos och är i allmänhet väl tolererat av patienter, även om milda biverkningar som illamående, kräkningar och diarré kan förekomma. I vissa fall kan flera doser behövas för att eliminera alla parasiter fullständigt.
I medicinsk kontext, refererar "blodmask" till den totala mängden blodceller och flytande komponenter (plasma) som tillsammans utgör blodet. Det inkluderar röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter).