Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.
Hela tanduppsättningens funktioner i stort.
Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.
Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.
Funktioner och aktiviteter i hjärtats och blodkärlens cirkulationssystem och i andningsmekanismen.
Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.
Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).
Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.
Förändring av hudens struktur och elasticitet med tiden. Den kan vara en effekt av fysiologiskt åldrande eller av ultraviolett bestrålning, vanligtvis genom exponering för solljus.
Iakttagbara kännetecken hos blod och dess aktivitet, såsom blodgrupper, koagulation osv.
Cancer i huden.
Näring i tonåren.
Fysiologiska särdrag och skeenden i celler, från celldelning till celldöd.
Epikutan- eller intradermaltest för påvisande av fördröjd eller omedelbar överkänslighet. Testmetoderna används vid diagnosticering av överkänslighet eller bestämning av cellulär immunitet.
Fysiologisk aktivitet hos bakterier.
Upptagning av ett ämne i huden.
Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.
Färgning av huden.
Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.
Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.
Syntetiskt material som används för behandling av brännskador eller andra tillstånd med omfattande hudförluster. Det består ofta av ett yttre (epidermalt) silikonskikt och ett inre (dermalt) skikt av kollagen och kondroitin 6-sulfat. Det inre skiktet främjar vävnadstillväxt och kärlutbredning, och det yttre skiktet tas så småningom bort och ersätts med hudtransplantat.
Sjkukdomar i huden, orsakade av bakterieinfektion.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.
Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.
Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.
Ansiktsdrag som ofta är typiska för en sjukdom eller ett sjukligt tillstånd, som t ex alvdragen vid Williams syndrom eller de mongoloida dragen vid Downs syndrom.
Förbeningsområdet i änden av växande rörben, vilket är skilt från rörskaftet genom epifysbrosket (fysen) tills benet slutat växa. Då försvinner fysen och skaft och benände förenas.
Apotekens samlade service för allmänheten.
Utbildningsprogram avsedda att ge farmaceuter kännedom om den senaste utvecklingen inom deras arbetsfält.