En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.