Identifiering av bärare av en viss genetiskt bunden egenskap.