Ett släkte högväxta örtväxter (solrosor) tillhörande Compositae. Fröna ger olja och används som föda och djurfoder. Rötterna av H. tuberosum (jordärtskocka) är ätliga.
Gifter från maneter, koraller, havsanemoner, nematocyster osv. De innehåller blod-, hjärt-, hud- och nervgifter och sannolikt enzymer, och de omfattar palytoxin, sarkofin och antopleurin.
Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.
Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.
En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.
Växters fortplantningsorgan.
De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.
Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.
Aromatiska, smakförbättrande ämnen som tillsätts maten före eller efter beredning. De är oftast av växtursprung.
Livsmedelsprodukter framställda av fisk.
Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.
Morot. Nyttoväxt och rotfrukt, Daucus carota sativa, med ett knippe starkt flikiga blad, platta grupper av små, vita blommor och en långsmal, konisk och gulröd rot, som äts som grönsak.