Insektsmedel bestående av en organisk klorförening, som är en etylenmetabolit av DDT.
Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.
Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.
Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.