Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.
Såväl förevisande av föremål som själva föremålen.