Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.FårsjukdomarFårMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Getartrit-encefalitvirus: En art av Lentivirus tillhörande undersläktet får- och getlentivirus, och besläktad med Visna-Maedivirus. Den orsakar akut encefalomyelit, kronisk artrit, lunginflammation, mastit och glomerulonefrit hos getter. Viruset överförs huvudsakligen genom modersmjölk.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Hår: En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.HornMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Bakre horncellerLukt: Förnimmelse av dofter.Kroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Social marknadsföringMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Annonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.TobaksindustriBöckerTryckningFärgTakykardi, supraventrikulärNyheterTidningarSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.K562-cellerDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Kontorsdatorisering: Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.DjurförsökE-postSmoke-Free PolicyFörsöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Baltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan SverigeRadiovågorEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Radio Frequency Identification DeviceWalesNew EnglandLaos: Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.Folkrepubliken Kongo: Republik i Centralafrika med en yta av 342 000 km2 och en folkmängd som uppgår till 2,8 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i söder och öster till Kongo-Kinshasa, i väster till Gabon och i norr till Centralafrikanska republiken. Huvudstad är Brazzaville. Mellan 1971 och 1997 var landets officiella namn Zaire.Taenia saginataGalago: Ett släkte inom familjen Lorisidae (primater; halvapor) med fyra arter som lever i Afrika, söder om Sahara, och närliggande öar. De fyra arterna är G. alleni, G. crassicaudatus, G. demidovii och G. senegalensis (dvärggalago eller "bushbaby"). Släktet Euoticus förs ibland samman med Galago.Larrea: Ett växtsläkte av familjen Zygophyllaceae. Växterna innehåller NDGA (nordihydroguaiaretsyra). Buskarna växer i ökenklimat i sydvästra USA, Mexico och Anderna i Sydamerika. Av bladen bereds s k "chaparral-te".TrädImpaktfaktorTidskrifter, principerPubliceringBibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.Matservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Medicinsk journalistik: Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.Kollegial granskning inom forskning: Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.