Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.
Anvisningsskyltar eller -tavlor inom eller utanför en byggnad eller annan inrättning.
Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.
Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.
Byggnadskonst.
Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.
EC 3.4.16.4.
Begrepp som täcker de fysiska och psykiska tillstånden hos medlemmar av minoritetsgrupper.
En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
Kräkning orsakad av befarade obehag.
Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.
En växtart i familjen Clusiaceae som ffa finns i Sydostasien. Den används bl a i bantningsmedel. Ur växten erhålls hydroxicitronsyra.
En trädväxt (mangostan) tillhörande familjen Clusiaceae. Trädet ger välsmakande frukter.
Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.
Infarkt, blödning, ischemi eller hypoxi i någon del av hjärnans basalganglier. Kliniska tecken kan vara ofrivilliga eller onormala rörelser och halvsidig förlamning. Orsakerna kan vara åderförkalkning , högt blodtryck, inflammatoriska tillstånd (t ex vaskulit) eller proppbildning. Lakunär infarkt är vanlig i basalganglierna.