Gardnerella vaginalis: Den enda arten av släktet Gardnerella. Den klassificerades tidigare som Haemophilus vaginalis. Bakterien, som även finns i könsorganen hos friska kvinnor, kan orsaka bakteriell vaginit (inflammation i slidan). Den kan ibland ge upphov till bakteriemi efter förlossning och efter transuretral prostataresektion.Trichomonas vaginalisSlidkatarrVaginos, bakteriellHaemophilus: Ett släkte av Pasteurellaceae med många arter som förekommer hos djur och människor. Organismerna är gramnegativa, fakultativt anaeroba, kul- eller stavformade, och utan rörelseförmåga.SlidaGardnerella: Ett bakteriesläkte som påträffas i det urogenitala systemet hos människor. Bakterierna anses vara den främsta orsaken till bakteriell vaginit (slidinflammation).Trichomonas-vaginitMycoplasma hominisFlytning, vit: En slemmig, färglös eller vitaktig flytning från slidan.Metronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.Lactobacillus: Ett släkte grampositiva, mikroaerofila, stavformade bakterier med stor spridning i naturen. Olika arter ingår i normalfloran i mun, tarmar och vagina hos många däggdjur, inkl. människor. De är sällan sjukdomsframkallande.Hemophilusinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Haemophilus.Mobiluncus: Ett släkte gramnegativa, anaeroba och stavformade bakterier. Bakterierna påträffas i vagina hos människa, särskilt tillsammans med Gardnerella vaginalis vid bakteriell vaginos.Aktinobakterier: En klass bakterier med varierande morfologiska egenskaper. Stammar av Actinobacteria har mer än 80% 16SrRNA-sekvensöverensstämmelse sinsemellan, samt vissa signaturnukleotider.Gentianblå: Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.Vaginala sjukdomarVaginalflytning: Allmänt gynekologiskt sjukdomstillstånd, vars typiska kännetecken är onormala, icke-blodiga flytningar från patientens könsorgan.Kandidos, vulvovaginal: Svampinfektion i vulva och vagina orsakad av någon art av Candida.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.SulfacetamidPolyanetolsulfonatTrichomonasinfektionerBalanit: Inflammation i ollonet och förhuden på penis. Syn. förhudskatarr.FenazinerHippurater: Salter och estrar av hippursyra.SulfatiazolerUreaplasma urealyticumVaginalcytologiskt provPrevotellaUrogenitala systemetUrinrörsinflammationBakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.TrichomonasAntibios: Ett förhållande där mikroorganismer inte kan samexistera, utan organismer av en typ bekämpar, dödar eller hämmar tillväxten hos, en annan. Motsatsen är symbios.Bacteroides: Ett släkte gramnegativa, anaeroba och stavformade bakterier. Dess medlemmar finns normalt i munhålan, luftvägarna, tarmarna och det urogenitala systemet hos människor, djur och insekter. Vissa arter k an vara patogena.MetagenomeBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.RNA, ribosomalt, 16SBiofilm: Tunna skikt av bakterier eller andra mikroorganismer på ytor i vatten eller andra våta miljöer där organismerna kan leva, t ex på medicinska implantat, på tandytor eller på båtbottnar i sjövatten. I r eningsverk används biofilm för vissa processer. Biofilmen består av flera lager celler i ett skyddande slem av polymerer, som cellerna själva producerar, och som bildar en barriär mot såväl fagocyter som antibiotika.BakteriocinerOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Candida: Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.Bakteriologiska teknikerHemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Trichomonas, medel mot: Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.NeuraminidasAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Livmoderhals