En trädväxt (mangostan) tillhörande familjen Clusiaceae. Trädet ger välsmakande frukter.
En växtart i familjen Clusiaceae som ffa finns i Sydostasien. Den används bl a i bantningsmedel. Ur växten erhålls hydroxicitronsyra.
Ett växtsläkte inom familjen Clusiaceae (clusiaväxter). Mangostan (G. mangostana) har välsmakande frukter.
En växtart inom familjen Clusiaceae. Kallas ibland "bitter cola", och i bl a Västafrika används kolapinnar för tandrensning.
Föreningar med bensofenon (syn. difenylmetanon; difenylketon).
((6-O-beta-D-glukopyranosyl-beta-D-glukopyranosyl)oxy)-benzenacetonitril. En cyanogen glykosid som finns i frön av Rosaceae (rosenbuskar). Substansen har använts med tvivelaktigt resultat i cancerkemo terapi.
Ett färglöst eller vitt, kristallint organiskt ämne, trikarboxylsyra, som finns i växter, särskilt citrusfrukter. Det används som smakämne eller antioxidant i livsmedel, och som sekvestreringsmedel.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.
Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Inflammatoriskt, oftast reversibelt, fläckvist och väl avgränsat hårbortfall i skägg eller på huvudet.