Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.
Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.
En diet som innehåller begränsade mängder fett, där mindre än 30% av kalorierna utgörs av det totala fettinnehållet och mindre än 10% av mättat fett. Sådan diet används t ex för hyperlipidemikontroll.
Anordningar för energialstring.
Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.
Naturliga källor för energiförsörjning.
Ett system av ledningar för spridning av elektricitet. Syn. elektriskt ledningsnät.
Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.
Läran om tideräkning.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.
Plötslig, tillfällig värmekänsla som kan upplevas av kvinnor i menopausen.