Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.
Ett växtsläkte med ätliga frukter (smultron), tillhörande familjen Rosaceae.
Ett växtsläkte (päron) av familjen Rosaceae som är känt och odlat för sina ätliga frukter.
Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.
Träd eller buske av släktet vinruteväxter, eller frukter av dessa växter.
Derivat av etylen, en enkel, organisk gas av biologiskt ursprung, med många industriella och biologiska användningsområden.
Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.
De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.
Vätskor som kan drickas.
Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.
Ett släkte växter tillhörande Solanaceae som innehåller kapsaicin. Flera sorter har söta eller starka ätliga frukter som används som grönsaker i färskt tillstånd och som kryddor när de torkats.
Växters fortplantningsorgan.
Ett växtsläkte av familjen Ebenaceae, ordningen Ebenales, underklass Dilleniidae och klassen Magnoliopsida. Plantorna har ätliga frukter (persimon).
Ett växtsläkte (mango) inom familjen Anacardiaceae med välsmakande frukter.
Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.
Glykosidhaltiga färgämnen i blå, röda och lila blommor. De påträffas också som ämnesomsättningsprodukter i blod och urin.
Kurbitsfamiljen (kalebassfamiljen) bland blommande växter tillhörande ordningen Violales. Den omfattar gurkor, kalebasser, meloner, squash och pumpor. Ibland förs den till en egen ordning, Cucurbitales.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Ett växtsläkte av familjen Sapindaceae med söta frukter. Ovanliga fettsyror, som t ex cyklopropanfettsyra, har påvisats i frön.
Arvsmassan hos växter.
En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.
Ett växtsläkte (noniträd) av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller iridoidglykosider och antrakinoner.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.