Republik i Centralafrika med en yta av 342 000 km2 och en folkmängd som uppgår till 2,8 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i söder och öster till Kongo-Kinshasa, i väster till Gabon och i norr till Centralafrikanska republiken. Huvudstad är Brazzaville. Mellan 1971 och 1997 var landets officiella namn Zaire.
Republik i Centralafrika, gränsande till Gabon i väster, Kamerun i nordväst och Kongo-Kinshasa i syd och öster. Landets yta är 342 000 km2, och folkmängden uppgår till 3,7 miljoner invånare (2006). Huvudstaden heter Brazzaville.
Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.
Färgämne för påvisande av saltsyra i maginnehåll. Det används även histologiskt för påvisande av amyloidos.
Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till
En akut blödarfeber med hög dödlighet, kliniskt mycket lik Marburgsjukan, som orsakas av ebolaviruset och som först uppträdde i Sudan och angränsande, nordvästra Zaire. Virusets naturliga värdskap och överföringssätt är ännu okända, men sekundärsmitta sker via direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor.
Efter Tysklands delning 1945 ombildade Sovjetunionen 1949 östzonen till den tyska demokratiska republiken, DDR ("
Republik i ögruppen Större Antillerna i Västindien. Den utgörs av östra delen av ön Hispaniola och några mindre öar. Ytan uppgår till 48 380 km2, och invånarantalet är 8,5 miljoner (2001). Landet gränsar i väster mot Haiti, som utgör den västra delen av Hispaniola. Huvudstaden heter Santo Domingo.
Stat belägen mitt i den afrikanska kontinenten, gränsande till Tchad i norr, Kongo i söder, Sudan i
Republiken Angola ligger i sydvästra Afrika och gränsar till Kongo, Zambia och Namibia. Folkmängden uppgår till drygt 10,5 miljoner invånare, och landets yta är 1 246 700 km2. Huvudstaden heter Luanda . Det officiella språket är portugisiska.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tschad, Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon och Demokratiska republiken Kongo.
En art av Orthopoxvirus som orsakar epidemisk sjukdom bland primater i fångenskap.
Ett släkte inom familjen Filoviridae med flera distinkta arter av Ebolavirus, var och en med separata stammar. Dessa virus orsakar utbrott av smittsamma blödarsjukdomar (Hemorragisk feber, Ebola) hos människor, oftast med hög dödlighet.
En RNA-virusinfektion hos rhesusapor, grönapor och saimiriapor som kan överföras till människor.
Republik belägen öster om Svarta havet, mellan Ryssland och Turkiet. Ytan upptar 69 700 km2, och folkmängden uppgår till drygt 4,9 miljoner invånare (2003). Huvudstad är T'bilisi.
En virussjukdom som drabbar primater och gnagare. Dess kliniska kännetecken hos människa påminner om smittkoppor, med feber, huvudvärk, hosta och smärtande utslag. Det orsakas av apkoppsvirus och överförs oftast till människor genom djurbett eller konrtakt med djurblod. Risk för smitta från människa till människa är förhållandevis låg, mycket lägre än vid smittkoppor.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
Ett arsenikpreparat för behandling av trypanos. Det kan ge dödlig hjärnskada och andra oönskade biverkningar.
Ett släkte av gamla världens apor. De lever i Afrika, men några arter har förts till Västindien. Släktet omfattar mer än 20 arter.
Efter Tysklands delning 1945 sammanslogs de tre västliga zonerna 1949 till Förbundsrepubliken Tyskland, BRD ("Västtyskland"). 1990 återförenades Västtyskland och
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Händelser, särdrag eller andra definierbara företeelser som kan ge upphov till förändringar i hälsotillstånd eller annat utfall.
En parasitinfektion orsakad av rundmasken Loa loa. Vektorer för överföring av infektionen är fäbromsar (Tabanus) eller blindbromsar ("blinningar"; Chrysops). Larverna kan ses strax under huden eller i ögats bindhinna.
En art parasitära rundmaskar som förekkommer i hela regnskogsområdet i Sudan och Kongobäckenet. L. loa lever i underhudsvävnaderna, där den rör sig fritt.
En oftast ceremoniell eller rituell akt, som innebär det slutgiltiga omhändertagandet av en avliden, genom gravsättning i jord, placering i gravkammare, gravsätting till sjös eller kremering. Begravni ngstraditionerna är uråldriga och tvärkulturella.
Republik i Centralamerika, i norr gränsande mot Mexiko, i sydost mot Honduras och El Salvador, och i sydväst mot Stilla havet. Ytan är 108 890 km2, och folkmängden uppgår till drygt 13,9 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Guatemala.
Ett släkte av familjen Filoviridae, bestående av en art (Lake Victoria marburgvirus) med flera stammar. Släktet uppvisar inga antigenkorsreaktioner med Ebolavirus.
Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.
Land i Sydostasien, nordväst om Australien och i den östliga utkanten av den indonesiska övärlden. Det omfattar östra delen av ön Timor, enklaven Oecussi (Ambeno) i det nordvästliga området av den indonesiska delen av Timor och öarna Pulau Atauro och Pulau Jaco.
Preparat för behandling av malaria. De indelas vanligtvis efter sin verkan mot plasmodier i olika stadier av deras livscykel i människan.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Konflikten 1861-1865 mellan nordstaterna (unionen) och de 11 sydstater som 1860-1861 bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater.
Gulsot, dvs gulfärgning av hud och slemhinnor, orsakad av försämrat flöde av galla i gallvägarna, som vid intrahepatisk kolestas eller gallgångshinder utanför levern.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser.