En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.
Den blommande toppen av en växt, inklusive stjälkar, blad och blommor.
Rörelse utan någon styrningsreaktion, men med vridning i slumpmässig riktning. Den omfattar ortokinesis, rörelsefrekvens, och klinokinesis, vridningsutslag, vilka hänger samman med stimuleringsintensiteten.
En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.
Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
Det tunna, sega extraembyonala membran som hos kräldjur, fåglar och däggdjur omger fosterhinnan och innehåller foster och fostervatten. Hos däggdjur utvecklas det ur trofoblasten.
Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.
En växtart (blåbär) inom familjen Vaccinium med saftiga, välsmakande bär.
En av de amerikanska delstaterna, belägen i nordvästra USA, med en yta av 216 432 km2 och ca 1,3 miljoner invånare. Huvudstaden heter Boise.
Ett släkte parasitära protozoer som återfinns i tarmkanalen hos ryggradslösa djur, speciellt insekter. Medlemmarna av detta släkte har ett amastigot- och ett choanomastigotstadium i sin livscykel.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Ett växtsläkte (noniträd) av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller iridoidglykosider och antrakinoner.
En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).
En antracenring med två ketondelar i någon position. I alla positioner utom på ketongruppernas plats kan substitutioner ske.
Ett växtsläkte (havtornar) inom familjen Elaeagnaceae. Linolsyra och alfalinolsyra utgör ungefär 70 % av fettsyrorna i fröoljan. I Sverige förekommer en av släktets tre arter, havtorn (H. rhamnoides), vars orangefärgade frukter kan användas till saft, sylt osv.
En växtfamilj (kransörtsväxter) inom ordningen Caryophyllales, underklassen Caryophyllidae och klassen Magnoliopsida. Några växter innehåller triterpenoidsaponiner.
Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.
De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.