Naturliga eller syntetiska färgämnen som används vid livsmedelsberedning.
Kosmetiska färgämnen som används för att färga håret permanent eller tillfälligt.
Hårvårds- och hårrengöringsprodukter eller andra produkter avsedda för applicering i håret, vanligtvis på människor. Hit hör hårsprejer, blekningsmedel, förbättringsmedel, rengöringsmedel, schamponeringsmedel, näringslotioner osv.
Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.
Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.
Ett kraftigt gult färgämne som erhålls ur den torkade och pulveriserade roten av gurkmeja (Curcuma longa, Curcuma domestica). Det används som färgämne i papper, i kosmetika, för påvisande av bor och som krydda.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.
Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.
Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.