Eyelid DiseasesEyelid Neoplasms: Cancer i ögonlocken.Betingning, blinkreflex: Reflexmässig blinkning med ögonlocket till följd av klassisk betingning.Adenokarcinom, sebaceus: En elakartad tumör bestående av celler med differentiering mot talgepitel. Det är en solitär tumör, fast, något upphöjd, genomskinlig och täckt med normal eller verrukös epidermis. Den kan vara gul el ler orange, och uppträder vanligen i ansiktet och på huvudet. Tumören kan växa snabbt eller långsamt, men metastaser är ovanliga. Kirurgisk behandling hjälper i de flesta fall.Nedsänkt ögonlock: Slapphet i det övre ögonlocket till följd av missbildning eller förlamning av ögonlockslyftarmuskeln (musculus levator palpebrae). Syn. blefaroptos.Utåtvikning av ögonlock: Utåtvändning av ögonlockskanten, vilket medför exponering av ögonlockskonjunktivan.Blepharitis: Syn. blefarit.Tumörer i talgkörtlarOculomotor MusclesGoserelin: Långtidsverkande gonadorelinanalog och agonist som används för behandling av elakartade prostatatumörer, livmoderfibrom och metastatisk bröstcancer.Inåtvikning av ögonlock: Inåtvändning av ögonlockskanten, t ex pga kramp. Syn. entropion.Hidrocystom: En cystisk form av svettkörteladenom. Det uppstår genom cystisk tillväxt i apokrina, sekretoriska körtlar. Adenomet är inte ovanligt, förekommer inom alla åldrar i det vuxna livet och drabbar män och kvinnor lika. Den vanligaste platsen är runt ögat, särskilt utanför den yttre ögonvrån. Det avlägsnas kirurgiskt.Blepharospasm: Blinkningar med eller kramp i ögonlocken pga spasmer i musculus orbicularis oculi. Syn. blefarospasm.Eyelashes: Håren som kantar ögonlocken.Ophthalmologic Surgical ProceduresEstetik: Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Tumörer i svettkörtlarAnsiktslyftningGraves' oftalmopatiBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Orbital DiseasesOrbitKronisk vagel: Kronisk vagel knuten till ögonlockskörtlarna (glandulae tarsales, Meiboms körtlar).Basalcellskarcinom: En elakartad hudtumör som sällan bildar metastaser, men som kan vara invasiv och destruktiv. Kliniskt indelas den i typer: nodulär, ärrliknande, fläckig och erytematös (rodnande). Mer än 95 % av denna cancerform förekommer hos patienter över 40 år. Den uppträder på hårig hud och oftast på hud utsatt för solljus. Ungefär 85 % finns på huvud och hals, resterande 15 % på bål, armar och ben. Syn. basa liom; basalcellskarcinom.Glosögdhet: Onormalt utstående ögon, pga funktionsbrister i enokrina körtlar (t ex tyreotoxikos), maligniteter, skada eller förlamning av ögonmuskelnerverna. Syn. exoftalmi.Bindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Eye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.A3-adenosinreceptorMohs kirurgi: En kirurgiteknik som främst används vid behandling av hudtumörer, särskilt basalcelskarcinom eller skivepitelkarcinom. Metoden innebär mikroskopiskt kontrollerat avlägsnande av hudtumörer, antingen efter fixering eller frysning. Serieundersökning av färska vävnadsprov är vanligast.Eyebrows: Den hårklädda bågen på ögonhålans överkant.Audiometri, elektrisk retningspotential: En typ av elektrofysiologisk hörselmätning innehållande en analog analysator som maskerar bort ihållande eller spontan hjärnvågsaktivitet, så att ett typiskt ljuduppfattningsmönster uppträder vid ljud stimulering.BindhinnesjukdomarAutoantigener: Antigener som, trots att de utgörs av beståndsdelar av normal kroppsvävnad, blir måltavla för ett humoralt eller cellförmedlat immunsvar.Lillhjärnekärnor: Fyra ansamlingar av grå substans i lillhjärnans vita substans: nucleus dentatus, nucleus emboliformis, nucleus globosus och nucleus fastigii.HornhinnaAngiolymfoid hyperplasi med eosinofili: Enstaka eller multipla godartade hudsvulster bestående av omogen och mogen kärlvävnad blandad med endotelceller och en varierande blandning av eosinofiler, histiocyter, lymfocyter och mastceller.Eye Injuries, Penetrating: Inre ögonskador till följd av perforering eller punktering av ögat.Eye DiseasesOftalmologiMelkersson-Rosenthals syndrom: Ett idiopatiskt syndrom med något av följande särdrag: återkommande ansiktssvullnad, återkommande ansiktsförlamning och fårad tunga (lingua plicata). Tillståndet debuterar som regel i barnaåren, och återfall är vanliga. Cheilitis granulomatosa är en monosymtomatisk variant av sjukdomen.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Hereditary Angioedema Types I and II8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin: 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydro-1-naftalenol. En serotonin 1A-receptoragonist som används experimentellt för att undersöka serotonineffekter.Enoftalmus: Insjunken ögonglob. Syn. enoftalmi.Tårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Urbach-Wiethes syndrom: En autosomalt recessiv sjukdom som kännetecknas av glasartad förtjockning (hyalinos) av hud, slemhinnor och vissa inälvor. Tillståndet orsakas av mutation i ECM1-genen (extracellular matrix protein 1). Kliniska drag omfattar heshet och hudbristningar till följd av utbredda ansamlingar av hyalin.StygnSuturteknikerEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Bindhinnetumörer: Cancer i ögats bindhinna.Torrögdhetssyndrom: Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.Sjukdomar i tårapparaten: Sjukdomar i det tårbildande systemet.Betingning, klassisk: Inlärning genom att låta en en betingad stimulus beledsaga en obetingad. Den reaktion som sedan utöses av den betingade stimuleringen kallas betingad reflex.Perjodsyra-SchiffreaktionTårarHudmissbildningar: Medfödda störningar i hudens struktur.Belize: Republik i Centralamerika, på den sydöstra delen av Yucatanhalvön. Ytan är 23 000 km2 och folkmängden ca 211 000 invånare. Huvudstaden heter Belmopan.Horners syndrome: Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.Cyanoakrylater: En grupp föreningar med den generella formeln CH2=C(CN)-COOR. De polymeriserar vid kontakt med fukt och används för att limma vävnader. Komplexa homologer har blodstillande och bakteriehämmande egenskaper.Muir-Torres syndrom: En form av Lynchs syndrom II förenad med hudtalgkörteltumörer. Syndromet är även förknippat med andra maligna sjukdomar i buken, t ex tumörer i tjock- och ändtarmen, i livmoderslemhinnan, urinvägarna och övre mag-tarmkanalen.Psykologi, experimentellLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Sensorisk deprivationCicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.Svullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Atropinderivat: Analoger och derivat av atropin.Lillhjärnans bark: Den yttre grå substansen på lillhjärnan. Den består av två huvudskikt: stratum moleculare och stratum granulosum.Eye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.Svettkörtelsadenom: En godartad tumör som utgår från svettkörtlarnas epitelceller.HårdgomSmad Proteins, Receptor-RegulatedAnsiktstumörer: Cancer i ansiktets vävnader.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.VideoinspelningGiftstruma: Hypertyreos med diffus, hyperplastisk struma, till följd av produktion av antikroppar mot receptorn för tyreoidea-stimulerande hormon (TSH-receptorn).Dakryocystorinostomi: Kirurgiskt anlagd öppning från tårsäcken för yttre dränering av igensatt näs-tårkanal.PyrulariaFrämmande kroppar i ögatPsykiatrisk tvångsvård: Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).MyiasisSchanker: Ett icke-smärtande sår (el. blemma, blåsa) som representerar det primära stadiet i syfilis och som visar sig vid infektionsstället för spiroketen.SyndromRetrospektiva studierAnsiktsnervssjukdomar: Sjukdomstillstånd i ansiktsnerven eller dess kärnor. Störningar i pons (hjärnbryggan) kan återverka på ansiktets nervkärnor eller nervknippen. Nerven kan vara påverkad intrakraniellt, längs den del som passerar tinningsbenet, eller längs nervbanorna utanför skallbenet. Till de kliniska tecknen hör svaghet i ansiktsmusklerna, bortfall av smaksinnet i främre delen av tungan, hyperakusi (ljudöverkänslighet) och minskat tårflöde.Bindhinneinflammation, viral: Oftast lindrig inflammation av ögats bindhinna orsakad av olika virusarter. Konjunktiviten kan utgöra en del av en systemisk infektion.LuftrörelserElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.InjektionerSomatomedinerTransduktorer, tryckTransforming growth factor alphaEckrina körtlar: Enkla svettkörtlar som utsöndrar svett direkt på huden.TalgkörtlarHemangiopericytom: En kärlrik tumör bestående av spindelceller som uppenbarligen har sitt ursprung i pericyter, vilka är celler från glatt muskulatur och omger små blodkärl. Både godartade och elakartade hemangiopericytom förekommer, och att skilja varianterna av dessa sällsynta tumörformer åt har visat sig vara ganska svårt.Absensepilepsi: En form av krampanfall hos barn som kännetecknas av rytmiska, generaliserade elektriska urladdningar i hjärnan. Till de kliniska tecknen hör plötsligt upphörande av pågående aktiviteter, men oftast utan ändrad kroppshållning. Anfallet åtföljs ofta av rytmiska ögonblinkningar eller smackningar med läpparna. Anfallen varar vanligtvis 5-10 sekunder och kan uppträda flera gånger dagligen. Absensepilepsi kallas även "petit mal". Juvenil absensepilepsi kännetecknas av absensanfall med början under ungdomsåren och tilltagande incidens av myoklonus och toniska/kloniska krampanfall (s k grand mal).Elektrookulografi: Mätning av medelamplituden för den vilopotential som uppstår mellan hornhinna och näthinna vid ljus- och mörkeranpassning medan ögonen vrids en standardvinkel mot höger och vänster. Spänningsökningen vid ljusanpassning används för bedömning av tillståndet hos näthinnepigmentepitelet.Tårkanalhinder: Störning av utsöndringen från tårkörtlarna. Hinder för flödet från tårsäcken eller i tårkanalen, vilka kan leda till akut eller kronisk inflammation i tårsäcken (dakryocystit). Förträngning kan även uppträda hos småbarn pga att tårkanalen inte leder ut i nedre näshålan, och ses omkring den tredje levnadsveckan. Hos vuxna kan tilltäppning ske spontant eller efter skada eller sjukdom i näsan.BehandlingsresultatOcular Physiologic PhenomenaHudtumörer: Cancer i huden.