Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.