Giftiga, klorerade och mättade kolväten. De omfattar såväl 1,1- som 1,2-diklorisomererna. Den senare är den giftigaste av dem.