Föreningar som fås när någon del av hydroxylgrupperna i glykoler eller polyhydroxialkoholer ersätts med klor.
Används som lösningsmedel vid tillverkning av insektsmedel, samt för behandling av sötpotatis före sådd. Det kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, bröstsmärtor och omtöckningstillstånd. Det irriterar slemhinnor och ger njur- och leverskador.