Föreningar som fås när någon del av hydroxylgrupperna i glykoler eller polyhydroxialkoholer ersätts med klor.
Används som lösningsmedel vid tillverkning av insektsmedel, samt för behandling av sötpotatis före sådd. Det kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, bröstsmärtor och omtöckningstillstånd. Det irriterar slemhinnor och ger njur- och leverskador.
Giftiga, klorerade och mättade kolväten. De omfattar såväl 1,1- som 1,2-diklorisomererna. Den senare är den giftigaste av dem.
Derivat av etylen, en enkel, organisk gas av biologiskt ursprung, med många industriella och biologiska användningsområden.
En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.