Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.
En dopamin D2-antagonist som används mot kräkningar.
En klass handikappande, primära huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande, enkelsidig, pulserande huvudvärk. De två huvudsakliga typerna är vanlig migrän (utan aura) och klassisk migrän (med aura eller neurologiska symtom).
Justering av ryggradspelaren.
Ett tillstånd kännetecknat av anfall av bultande huvudvärk, som föregås eller åtföljs av tillbakagående symtom som återspeglar funktionsstörningar i hjärnbarken eller hjärnstammen. Den vanligaste type n av aura utgörs av ett positivt synfenomen, flimmerskotom. En aura kan också yttra sig som andra fokala symtom eller tecken, som t ex känselbortfall eller svaghet i någon lem. Auran inträffar oftast mindre än en timme före huvudvärken, utvecklas under 4 minuter eller mer, och varar mindre än en timme.
Ett behandlingssystem som försöker utnyttja kroppens återställande krafter och sambandet mellan muskel-skelettstrukturen och kroppsfunktionerna, särskilt ryggraden och nervsystemet, för att återskapa och upprätthålla hälsa.
Rastlöshet med känsla av darrningar och behov av ständig rörelse, orsakad av t ex bruk av neuroleptiska läkemedel, som påverkar hjärnans extrapyramidala område.
Ryggradsjusteringar utförda av en kiropraktor i syfte att minska trycket på ryggmärgen.
Den enda arten av släktet Gardnerella. Den klassificerades tidigare som Haemophilus vaginalis. Bakterien, som även finns i könsorganen hos friska kvinnor, kan orsaka bakteriell vaginit (inflammation i slidan). Den kan ibland ge upphov till bakteriemi efter förlossning och efter transuretral prostataresektion.
Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.
Ett triazolmedel mot svamp som används för behandling av kandidos i öron och svalj och kryptokockmeningit vid AIDS.
En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.
Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.
Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.
Ett mykotoxin från Aspergillus niveus och Penicillium citrinum med antibiotisk effekt.