Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.
Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.