Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.