Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergolinets grundstruktur.
En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.
Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.
En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
En homolog till ergonovin, med ytterligare en CH2-grupp.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Ett 9,10-alfa-dihydroderivat av ergotamin. Det används som kärlsammandragande medel, särskilt vid behandling av migrän.
En blandning av mesylaterna (metansulfonater) av dihydroergokornin, dihydroergokristin och alfa- och beta-isomererna av dihydroergokryptin. Dessa ämnen ger en generaliserad, perifer kärlvidgning och artärtryckfall, och har använts för symtomatisk behandling av lättare mentala funktionsstörningar hos äldre.
En halvsyntetisk mjöldrygealkaloid som verkar som dopamin D2-agonist. Den undertrycker prolaktinutsöndring och används för behandling av amenorré, galaktorré och infertilitet hos kvinnor, och har före slagits för Parkinsons sjukdom.
Ett opiumliknande, smärtstillande medel besläktat med morfin, men med svagare smärtstillande egenskaper och med svagt lugnande effekt. Det har även hostdämpande verkan.