En blandning av mesylaterna (metansulfonater) av dihydroergokornin, dihydroergokristin och alfa- och beta-isomererna av dihydroergokryptin. Dessa ämnen ger en generaliserad, perifer kärlvidgning och artärtryckfall, och har använts för symtomatisk behandling av lättare mentala funktionsstörningar hos äldre.
Organiska salter eller estrar av metansulfonsyra (CH4O3S).
Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.
I medicinsk kontext, används "palladium" inte som en självständig definition. I stället refererar det till ett grundämne, metallen palladium (Pd), som kan användas i vissa medicinska tillämpningar.