En klorerad epoxiförening som används som lösningsmedel inom industrin. Medlet har starkt irriterande verkan på hud och är cancerframkallande.
Föreningar som fås när någon del av hydroxylgrupperna i glykoler eller polyhydroxialkoholer ersätts med klor.
Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.
Enzymer som reversibelt katalyserar bildandet av epoxid eller arenoxid från glykol resp. aromatisk diol. EC 3.3.2.3.
En mögelsvamp som orsakar svartmögel på frukt och grönsaker.