Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos svampar.
Polysackarider bestående av D-fruktosenheter.